OSGB HABER VE YÖNETMELIKLERI

Sağlık Raporları İş yeri Hekiminden Alınacak

Temel kanun olarak görüşülen Torba Kaunu tasarısının 1-25 maddelerini kapsayan birinci bölümü kabul edildi

Buna göre, işveren; çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ile 10 ve daha fazla çalışanı bulunan ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirecek. Öğrenci statüsünde olan çırak ve stajyerler, çalışan sayısının toplamına dahil edilmeyecek.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında alınması gereken sağlık raporları iş yeri hekiminden alınacak. 10′dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli iş yerleri için, kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden alınabilecek.