OSGB Haber ve Yönetmelikleri

Meslekî yeterlilik belgesi zorunluluğu

Mesleki yeterliliklerle ilgili Meslekî yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilen mesleklere ilişkin tebliğ 25.05.2015’te yayınlandı. Söz konusu yeterlilik belgeleri için eğitim konularında taleplerinizi bekliyoruz.
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx…
www.mevzuat.gov.tr
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, çalışanlar için Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekleri belirlemek ve yayımını sağlamaktır. MEVZUAT.GOV.TR