İş Yeri Hekimligi

Firmaların yasal yükümlülükleri doğrultusunda görevlendirilen İşyeri Hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverenlere rehberlik yapar.
1- Belirli periyotlarda işyerinde sağlık hizmeti sunulur.
2- Çalışan personel sağlık taramasından geçirilir.
3- Personele “Ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilirlik raporu” düzenlenir.
4- İş Güvenliği uzmanı ile koordineli çalışarak işyerine gerekli olan mevzuat uygulamaları gerçekleştirilir.
5- İşveren tarafında oluşturulması zorunlu olan İş Sağlığı ve Güvenliği kurul toplantılarına üye sıfatı ile katılır.
6- Olağanüstü bir durumda (yangın, patlama, iş kazası v.s.) işyerinde bulunur.