OSGB HABER VE YÖNETMELIKLERI

Maden Çalışanlarına Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası

“Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Karar” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, işverenler istihdam ettikleri personele ferdi kaza sigortası yaptırmakla yükümlü olacak. Madencilik faaliyetinde bulunmak için yapılacak başvurularda da bu sigortalara ilişkin poliçeler ilgili kuruluşa teslim edilecek. Çalışanlarına ferdi kaza sigortası yapmayanların madencilik faaliyetine başlamasına, başlamış olanların ise devam etmesine izin verilmeyecek.

Ferdi kaza sigortası için önce risk incelemesi yapılacak ardından sigorta poliçesi düzenlenecek. Risk incelemeleri de altı ay aralıklarla tekrar edilecek. İnceleme yapılan tesis “asgari sigortalama şartlarını sağlamazsa” poliçe talebi reddedilecek ve ruhsat vermeye yetkili kamu kurumlarına bildirilecek, sigorta teminatı askıya alınacak.

Bakanlar Kurulu’nun bu kararı üç ay sonra yürürlüğe girecek.