İş Güvenliği Uzmanlık Hizmeti

1- İşyerinde yıl içinde düzenlenen İş Güvenliği Eğitim programlarına eğitici olarak katılarak eğitime katılım sertifikası düzenlenir. Eğitimler belirli periyotlarla tekrarlanır.

2- İşveren tarafında oluşturulması zorunlu olan İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu toplantılarına sekreter üye olarak katılır.

3- Olağanüstü bir durumda (yangın, patlama, iş kazası v.s.) işyerinde bulunur.

4- Risk analizi raporu hazırlanır, uygulanmasının takibi yapılır.

5- Acil eylem planı hazırlanır, acil durum ekipleri oluşturulur ve eğitimleri verilir.

6- Çalışma talimatları hazırlanır.

7- Yıl içinde iş kazası olursa; kaza incelenir, raporlanır ve aynı şekilde bir iş kazası olmaması için konu ile ilgili eğitim verilir.

8- İşyeri Hekimi ile birlikte kontroller yapılarak tespit edilen problemler ve çözüm önerileri işverene sunulur.

9- İşyerinin İSG yönünden görülen eksikliklerini ve bu eksikliklerin takibini açıklayan kontrol raporu işverene sunulur.

10- İşverenin göreceği denetimlerde hazır bulunulur.