OSGB Haber ve Yönetmelikleri

İşverene de işçiye de sıkı takip

Yasa işin iş kazalarını ve yaralanmaları önleyecek tüm tedbirleri işçi ve işveren yönünden almaya dönük ağır müeyyideler getirildiği SGK mevzuatında görülen uygulamadaki sıkıntılara dönük birçok hususun giderildiği çok başarılı bir düzenleme.

İŞVERENE torpil yapan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı yanacak! Görevini yapmayan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının belgesi askıya alınacak. Bilindiği gibi işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı işyerindeki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve tavsiyeleri belirlemek ve işverene yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.
Getirilecek düzenleme ile bildirilen eksiklik ve aksaklıkların acil durdurmayı gerektirmesi veya yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı ve benzeri yakın ve hayati tehlike arz etmesine rağmen işveren tarafından gerekli tedbirlerin alınmaması halinde, bu durum işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanınca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yetkili birimine bildirilmesi gerekmektedir. Yani ben işverene bildirmiştim demek iş güvenliği uzmanını kurtarmaya yetmeyecek. Yetkili birime de bildirim yapmadığı tespit edilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının belgesi üç ay, tekrarında ise altı ay süreyle askıya alınacak.

SADECE İŞVEREN YETMİYOR

Ayrıca işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının bakanlığa kötü niyetle gerçek dışı bildirimde bulunduğu mahkeme kararıyla tespit edilirse işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının belgesi altı ay süreyle askıya alınacak.
İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının, işyerinde tespit ettiği eksiklikleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yetkili birimine bildirmesi sebebiyle işvereni tarafından iş sözleşmesine son verilmesi veya hak kaybına uğratılması durumunda işveren bir yıllık ücret tutarından az olmamak üzere tazminat ödeyecek.
Kurallara uymayan işverene hapis cezası geliyor. Hangi işlerde bu ceza uygulanacak?
Getirilen yeni düzenleme ile maden ocakları, inşaat işleri gibi çok tehlikeli sınıfta yer alan ve kamudan ihale ile alınan işlerde tedbirsizlik hayati tehlikeye sebep olması durumunda iş durdurulabilecek. Bu durumda, durdurulan işlerde izinsiz çalışma yaptıran işveren veya işveren vekillerine üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilecek.
Ölümlü iş kazalı işyerine ihale yasağı getiriyor… Hangi işyerine kaç yıl yasak var?
Ölümlü iş kazası meydana gelen maden işyerlerinde kusuru yargı kararı ile tespit edilen işveren, mahkeme tarafından 2 yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanacak. Ayrıca kararın bir örneği siciline işlenmek üzere Kamu İhale Kurumu’na gönderilecek ve internet sayfasında da ilan edilecek.
İş sağlığı ve güvenliğinde yeni idari para cezaları can yakacak.

YENİ CEZALAR VERİLECEK

Yapılacak düzenleme ile ilave yeni idari para cezaları geliyor. Cezaların tutarı işyerlerine göre farklı farklı uygulanacak. Dört yeni idari para cezası öngörülmekte;
Baret takmayan işçi başına 500 lira.
Çalışanlarına standartlara uygun ve CE belgeli kişisel koruyucu donanım temin etmeyen işverenlere çalışan başına 500 TL idari para cezası uygulanacak.
Durdurulan işyerinden işçi çıkarmanın cezası çalışan başına 1000 TL. İşveren durdurulan işyerlerinde çalışan işçilerine ücretlerini ödemek zorundadır. Ayrıca işveren isterse ücretlerinde düşüklük yapmamak kaydıyla mesleki durumlarına göre başka işlerde çalıştırabilirler. Buna uymayan işverenlere işçi başına 1000 tl ceza verilecektir.

OCAKLARA TAKİP SİSTEMİ

Yeraltı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kurmayan işverenlere çalışan başına 500 TL idari para cezası uygulanacak. Ancak bu ceza 01.01.2016 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.
İş güvenliği eğitim yapmayan işverene çalışan başına 500 TL.
İş güvenliği eğitimi yapmayan işveren, denetimler sırasında suç teşkil edilen bir hususla karşılaşılması halinde çalışan başına 500 tl ceza ödeyecek.

Para cezaları yüzde 200 artabilecek

TORBA yasa ile getirilen idari para cezalarının tutarları işyerinin tehlike sınıfına ve çalıştırılan işçi sayısına göre değişecek. Buna göre cezalar, işçi sayılarının durumu ve tehlike durumuna göre aşağıdaki gibi olacaktır.
a)10’dan az çalışanı bulunan işyerlerinden;
1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda,
2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yirmi beş oranında artırılarak,
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,
b)10-49 çalışanı bulunan işyerlerinden;
1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda,
2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde 50 oranında arttırılarak,
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde 100 oranında arttırılarak,
c) 50 ve daha fazla çalışanı bulunan işyerlerinden;
1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde 50 oranında arttırılarak,
2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde 100 oranında arttırılarak,
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde 200 oranında arttırılarak, uygulanacak. İşyerinin tehlike sınıfı ve işçi sayısına göre farklı ceza uygulaması çalışan sayısı ile çarpılarak verilen idari para cezalarına uygulanmayacak.

Kaynak: Hürriyet Gazetesi